تالار زبانشناس

چرا of نیومده چرا a اومده

باسلام
Iqbal worked 12 hours a day, six days a week.
باسلام نمیشه ابن رو اینطوری گفت؟
Iqbal worked 12 hours of day, six days of week.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی بردگی کودکان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

2 Likes

سلام
a اينجا حرف تعريف و مفرد بودن براي day و week
به نظرم حتي اگه of به كار ببريم ميشه ،
12hours of a day, six days of a week

5 Likes