تالار زبانشناس

زبان بریتیش چ فرقی با انگلیسی آمریکایی داره؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »