تالار زبانشناس

ارزیابی اصطلاحات روزمره ی انگلیسی - کتاب دوم

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از « اصطلاحات روزمره ی انگلیسی - کتاب دوم » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:
اصطلاحات روزمره ی انگلیسی را با داستان های جذاب بیاموزید.
سطح: 3

excellent words​:+1::+1::+1::+1:
actually by learning these words you’ll over look to many texts and conversations or lectures without any missing words.
sounds good to me