تالار زبانشناس

جواب نکته انحرافی درس درخت بدعنق

درخت درمقابل نور آفتاب بر روی دختر سایه افکند.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی درخت بدخلق » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

3 Likes