تالار زبانشناس

سوال مربوط به گرامر جمله ای در پادکست

سلام
This not only came through my own teaching but also learning a language which is Portuguese which I decided to do in my own way, very informally
توی جمله بالا ، این ساختار زمان گذشته منفی اشتباه نیست؟
نباید به این صورت باشه؟
…This didn’t only come through


این تاپیک مربوط به درس« پادکست یادگیری انگلیسی با حس خوب چیست؟ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « یادگیری انگلیسی با حس خوب »

3 Likes

سلام وقت بخیر
اینجا ساختار (نه تنها)not only…(بلکه)but also استفاده شده که حروف ربط هستن و برای ترکیب دو جمله استفاده میشه.

ینی نه تنها از اون روش خاص خودش برای آموزش استفاده میکنه،بلکه از همون روش برای یادگیری خودشم استفاده میکنه.

وقتی هم از این ساختار استفاده میشه دو طرف جمله باید یکسان باشه،ینی اگه بعد از not only فعل بود،اونور هم باید بعد از but also‌ فعل استفاده شه مثل همین جمله بالا،یا اگه اینور صفت بود اونورم باید صفت باشه و…

3 Likes