تالار زبانشناس

چرا like me را آورده likeدر این قسمت چه معنی می دهد


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

You’re a beautiful swan, like me.
اگر منظورتون توی این جمله ست. گفته تو یک قوی زیبا هستی مثل من

2 Likes