تالار زبانشناس

سلام معنا keep an eye on

Hey, stand down.

Keep an eye on him. Thank you.


این تاپیک مربوط به درس« Learn English With Avengers » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » درس: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

2 Likes

چشمتو روش حفظ کن.

یعنی به قول ما ایرانی ها، چشم ازش بر ندار.

3 Likes

سلام
دوست مون جوزف درست گفتند.
ولی درست ترش اینه که : حواست بهش باشه

3 Likes