تالار زبانشناس

Would معنی

در این جمله معنی would چییه

they would have no more problems with the dragon.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

توی گذشته دارن راجع به آینده فکر میکنن.
داستان در گذشته ست، و اون آدمای داستان دارن فکر میکنن که در آینده با اژدها مشکلی نخواهند داشت. در حالت عادی برای آینده will میاریم، ولی وقتی در گذشته به آینده فکر کردن، حالت گذشته ی will رو میاریم مثل بقیه ی فعل هامون، که میشه would.
دنبال ترجمه ی فارسی دقیق برای همه زمان‌ها نباشین.
اینجا میشه همون “خوشحال بودند که دیگر با اژدها مشکلی نخواهند داشت” ترجمه کرد.

2 Likes