تالار زبانشناس

جایگزینی behavior به جای act's

سلام
آیا میشود در عبارت زیر behavior. را بجای act’s به کار برد؟
Hamlet now acts very strangely

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام
فکر کنم act فرمالتره
و چون هملت یه داستان کلاسیکه
برای همین از لغات فورمال استفاده شده

2 Likes