تالار زبانشناس

تلفظ they're

They’re را ما
دِیر تلفظ می کنیم یا دِر؟
چون در وسط جملات گاهاسخت میشه
اگه به صورت شکل اول تلفظ کنیم
مثلا در جمله
They’re really rough

    • فهرست موارد
2 Likes

سلام
دِیر گفته میشه ولی یه وقتا تلفظ که تند میشه دِرشنیده میشه

2 Likes