نقش فعل be در جمله؟

We will be finished paying off the business in two years.

کاربرد فعل be:


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مانع پیشرفت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

be به معنای شدن هستش
واینجا میگه
دو سال دیگر بازده کسب و کار ما تمام می شود.

1 پسندیده