تالار زبانشناس

درس «احساس غربت روی زمین و فراتر از آن»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس احساس غربت روی زمین و فراتر از آن ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «مگا داستان» فصل «احساس غربت» مراجعه بفرمایید.

2 Likes