تالار زبانشناس

تلفظ این قسمت از داستان چه رازی در آن نهفته است؟

Viola wants to tell Duke Orsino…

چرا حرف s رو در کلمه wants گوینده تلفظ نمیکند؟ . و حرکت جالبی که گوینده میکند این است حرف t در کلمات want… To… Tell… را بصورت رگباری بصورت زیر تلفظ میکند و کلمه Duke هم صدای ج اول آن شنیده میشود

وایولا وان (تتو تِل) جیوک اوسینو


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »