تالار زبانشناس

Yell at و yell to

حرف اضافه برای yell چی هست؟
Yell to و yell at رو توی دو درس دیدم، چه فرقی با هم دارند؟
و چه جاهایی to بکار می‌بریم؟ چه جاهایی at?


این تاپیک مربوط به درس« درسنامه دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « خانواده یونانی - درسنامه اصلی »

2 Likes

توی این درس که لینک دادین البته فقط yell at هست. اگر مثال اون درس هم مینوشتین خوب بود.
اما به طور کلی وقتی شما yell to یه نفر میکنین، یعنی با صدای بلند صداش میکنین یا چیزی میگین و … شاید اون آدم ازتون فاصله داره یا متوجه نمیشه و شما داد میزنین فقط که متوجه بشه.
اما yell at ، یعنی سر کسی داد زدن، یعنی به خاطر این باهاش بلند حرف میزنین و داد میزنین که عصبانی هستین و دارین سر اون آدم میزنین

3 Likes