تالار زبانشناس

Way back in

But he was writing about these things way back in the '70s.

Way back …
چه عبارتی است و چه کاربرد و معنایی دارد؟


این تاپیک مربوط به درس« کوچک زیباست » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « کوچک زیباست - اقتصاد با ابعاد انسانی »

1 Likes

سلام
اینجا way یعنی خیلی و way back یعنی خیلی وقت پیش
کلا میگه: اون در رابطه با این نوشته خیلی وقت پیش در دهه 70

1 Likes