تالار زبانشناس

Doesnt have کجاها استفاده میشه و به جه معنا است؟


این تاپیک مربوط به داستان« Story 2 - Dustin Wants to Take a Vacation » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

به معنی داشتن یا مالک چیزی بودن…
مثلا i have blue eyes.
من چشمان ابی دارم.
و شکل منفی هم مثلا
She doesnt have blue eyes
او چشمان ابی ندارد.
حالا دسته بندی اش…
برای i/we/they/
از have و شکل منفی هم
dont have
برای she/he/it
از has و شکل منفی هم
doesnt have
استفاده میکنیم…
یادتون باشه هروقت پایdoes بیاد
وسط بجای has بایداز
have استفاده کنیم…
بایک تکنیک جالب…یادتون باشع
…does دزده sهارو میدزده…
Have برای بیان بیماری و درد هم استفاده میشه.
نکته:وقتی که به معنی مالک بودن باشه نمیتونیم به شکل استمراری در بیاریم.

نکته:برای زمان گذشته کلمه had را استفاده میکنیم…
سوال دیگری داشتید در خدمتیم.!

4 Likes

Thank you ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘