تالار زبانشناس

But she began to drift away

But she began to drift away
معنی کرده اون شروع به تغییر کردن کرد
drift یعنی تغییر کردن؟

شروع به دور شدن کرد،‌ اگر در حال حرف زدن بودن یعنی حواسش پرت شد اگر کلی میگه یعنی همون دور شد یا رابطه ش رو کم کرد یا دیگه مثل قبل صمیمی نبود مثلا

پس یه جورایی همون عوض شدن هم میشه دیگه؟

عوض شدن خیلی کلیه براش

1 Likes