تالار زبانشناس

سلام معنا cooler

just imagine how much cooler I’ll be in summer


این تاپیک مربوط به درس« ملکه یخی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « یادگیری انگلیسی با تلویزیون » درس: « یادگیری انگلیسی با فیلم ها »

1 Likes

میشه فقط تصور کن که چقد من باحالترم تو تابستون…یا بهتر بخوایم معنی کنیم میشه تصور کن چقدر خوش میگذره تو تابستون…اینجا معنی سرما نمیده