تالار زبانشناس

چرا در فیلم آمریکایی، در حین گفتگو اینگونه گفته؟

چرا در یک مکالمه آمریکایی، در حین گفتگو اینگونه گفته؟

I wants you

این s اضافه رو برای چی آورده.

قبل از هرچیز بگم اشتباه چاپی نیست.

2 Likes

اگر خودتون از زبان شخصیت شنیدن و مطمئنین، که احتمال داره اینطور نباشه بازم،
نشون میده اون شخصیت قراره آدم کم سوادی باشه، یا مثلا آفریقایی آمریکایی یا اهل شهر کوچیک یا گانگستر یا کسی هست که مال کشور دیگه ایه و داره انگلیسی حرف میزنه.
در این موارد و مواردی مثل اینا اشکال گرامری وجود داره. در حالت عادی اینجوری نمیگن

2 Likes