تالار زبانشناس

کاربرد Taking a break چیست؟


این تاپیک مربوط به داستان« کایل در مدرسه استراحت می کند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
Take a break يعني ي استراحت كوتاه داشتن
Break معني هاي مختلفي داره مثل فرصت و تنفس

مواقعي كه سر كلاسي و ميخاي ي زنگ تفريح كوتاه داشته باشي يا وقتي كه خسته اي از take a break استفاده مي كني
I’m tired. Let’s take a break

3 Likes

ممنون واقعا به خاطر توضیحات:pray::pray:

1 Likes