تالار زبانشناس

نکات طلایی در یادگیری زبان به همراه فایل ویدیویی

امروزه استفاده از اینستاگرام و شبکه های اجتماعی باعث پیشرفت روابط شده است اما پیشرفتی که به پسرفت شما منجرب خواهد شد . به دلیل گسترش شبکه های اجتماعی می توان آن ها را در انواع مختلف تقسیم بندی کرد . مانند :‌youtube که از جمله شبکه های کاربردی و غیر passive به شمار می روند و مانند دانشگاه بزرگی است که شما می توانید از آن دانسته های بسیاری را بدست آورید .
حال نوبت آن است که برای همیشه اتمام حجت را برخود تمام کرده و در حین یادگیری از هم گسستگی منابع را کنار گزارید .
مابقی توضیحات و اطلاعات در فایل تصویری موجود است . لینک

در مواردی گفته شد ؛ باید بد بگیم ؛ در مواقع منظورم انتقاد کردن بود.

3 Likes