تالار زبانشناس

درس «امیدت را از دست نده»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس امیدت را از دست نده ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «مگا داستان» فصل «امید را زنده نگه‌دار» مراجعه بفرمایید.

1 Likes