تالار زبانشناس

معنی این جمله در فیلم هیولایی فرا خواند چیست؟!

He’ll have to get his slaphead mother to kiss it for him.


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « هیولایی فرا می خواند »