تالار زبانشناس

کاربرد would در جمله؟؟؟؟

سلام کاربرد و تاثیر would در جملع«
they would have no more problem
چیست؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

they would have no more problems with the dragon.

آنها نخواهند داشت مشکلات بیشتر با اژدها

Would
گذشته ی کلمه ی
Will
می باشد.