تالار زبانشناس

Did make them

چرا در جمله , I did make them disappear, برای گذشته کردن فعل از did استفاده شده نه ed


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

درود،
فعل کمکی مثل do ,does,did اگر قبل از فعل اصلی بیاین علاوه بر اینکه نشان‌دهنده زمان فعل بکارگرفته هستند برای تأکید به کار میرود
پیروز باشین