"کاربرد as"

سلام

فکر کنم در اینجا معنی although بده.

1 پسندیده