ارزیابی دوره ویدیوهای British Council

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « ویدیوهای British Council » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:
درک مطلب و واژگان خود را با دیدن این ویدیوها تقویت کنید.
سطح: 4

خوبه ولی ایکاش‌معنی اصلاحات مهم را هم میذاشتید داخلش

تا اینجا که فوق العاده و جذاب

This course very bad for me,and you are don’t respect to copyright

درس بسیار بسیار خوبی است. ممنون.