تالار زبانشناس

ارزیابی دوره ویدیوهای British Council

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از دوره « ویدیوهای British Council » نرم افزار «زبانشناس» است.
توضیح مختصری از این دوره:
درک مطلب و واژگان خود را با دیدن این ویدیوها تقویت کنید.
سطح: 4