تالار زبانشناس

. Got an operation, معنی

سلام Got اینجا به چه معنی
And then we change back again. Got an operation, gave him big teeth.


این تاپیک مربوط به درس« درس دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تندرستی در 100 سالگی »

1 Likes
3 Likes

خب چرا به شکل گذشته اومده آیا معنی زیر درسته
جراحی کردن به او دندان بزرگ داد
Got an operation, gave him big teeth.