تالار زبانشناس

نقش و معنی break در اینجا چیست؟

At morning break, Buffy and Willow got drinks.


این تاپیک مربوط به فصل« لباس قرمز بلند » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « بافی - قاتل خون آشام ها » کتاب: « هالووین »

درود بر شما،
یعنی در زمان استراحتی که صبح داشت
معمولا به بازه استراحت و تنفس حین کار یا مطالعه و… از break استفاده میشه
شاد باشید