تالار زبانشناس

من فک میکردم باید از داستانای کودکانه شروع کنم چون مبتدیم ولی

الان دیدم یکی‌از زبان آموزان از نیمچه داستانا شروع کردن چون اقای کامبیز گفته بودن ولی افای ناصرب گفته بودن داستانای کودکانه من الانم نمیدونم کدوم درسته تره و ادامه مسیرو طبق کدوم برم جلو

4 Likes

بستگی به سطحی که توش هستین و هدفی که دارین هست
من تقریبا از انگلیسی قدرت شروع کردم

6 Likes

خب همین دیگه شما این دو تصویرو ببینید!

5 Likes

منظور ایشون داستان های کودکانه سطح پیشرفتس
شما اگر مبتدی هستید از داستان های بچگانه استفاده کنید

4 Likes

سلام دوستان :star_struck::star_struck::star_struck:
وقتتون بخیر :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
شما میتونید چند تا داستان از داستان های بچه گانه و چند تا داستان از نیمچه داستانها رو بخونید بعد تصمیم بگیرید که اول کدوم رو بخونید :hugs::hugs::hugs:

معصومه جان این سئوال شما هم بود

@m123g456

همگی موفق باشید :palms_up_together::palms_up_together::palms_up_together:

3 Likes