تالار زبانشناس

مفهوم جمله متن

سلام
من این جمله رو متوجه نشدم
Reward excellent failures, punish mediocre successes.


این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « رهبران بزرگ، اشتباهات بزرگ »

به شکست های عالی پاداش بدین، و موفقیت های میانمایه/ متوسط/معمولی رو مجازات کنید
در واقع داره چیزی میگه که خلاف اونی هست که توی ذهن ماست. ما فکر می‌کنیم باید به هر موفقیتی پاداش داد و هر شکستی رو تنبیه کرد

3 Likes