تالار زبانشناس

حذف حرف t ازکلمه weight

وزن گربه بجای weightبصورت weigh بکربرده شده وحرفt نوشته نشده وخوانده نمیشود.چرا؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه قسمت الف » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

درود بر شما،
روزبخیر؛
دوست عزیز جمله را بطور کامل بنویسین،همیشه بهتر میشه کمک کرد با این وجود بطور کلی
Weigh فعل( verb )هست به معنی: وزن کردن،وزن داشتن
Weight اسم (noun)هست به معنی وزن درنتیجه زمانی که بعنوان اسم بکار رود حرف t حذف میشود
امیدوارم مفید گفته باشم
شاد و پیروز باشین

2 Likes