تالار زبانشناس

درس «کشتی‌های غرق‌شده و ووگهای شکسته»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس کشتی‌های غرق‌شده و ووگهای شکسته ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های واقعی» فصل «کشتی های غرق شده» مراجعه بفرمایید.

1 Likes

با سلام , لطفا به این تاریخها هم توجه فرمایید این درست است که ما داریم زبان یاد می گیریم اما چون به عنوان یک داستان واقعی اونو می بینیم از خودمان می پرسیم …
آقای کورتز اسپانیایی ۲۵۰ سال پیش فهمید…
کورتز در سال ۱۵۱۹ فقط با ۱۱ کشتی و ۵۰۰ سرباز رسید…

1 Likes