تلفظ کلمات در دیکشنری

سلام
چرا دیکشنری تلفظ کلماتی که تغییر دارن رو تلفظ نمیکنه و اصل کلمه رو تلفظ می‌کنه
مثل فکر کردن
پرواز کردن


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 پسندیده