تالار زبانشناس

سوالات کوتاه

سوالات کوتاه در مجموعه داستان های واقعی کجا پرسیده مبشه؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

داخل خود درس هست سوالها و جوابها

2 Likes