تالار زبانشناس

Talk about his experience to...or talk about his experience with

در قسمت درس اصلي و قسمت حال كامل يك جمله به دو صورت گفته شده كدوم درسته؟
He talked about his experience to schools and businesses
He has talked about his experience with schools and businesses


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

2 Likes

حرف اضافه یا Preposition فعل talk هم میتونه to باشه هم with، این حروف اضافه ی هر فعل رو میتونید توی بیشتر دیکشنری ها از جمله لانگمن ببینید

2 Likes