تالار زبانشناس

A bout mini story

Dear colleagues
I have to repeat mini stories for seven days
I mean the only sophi story must be repeated seven days
Please guide me !!!


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

1 Likes

راهنمای طریقه استفاده از این دوره رو دیدین دوست خوبم؟

1 Likes