You are staying after school

چرا نگفته you stay گفته you are staying
از حال استمراری استفاده کرده؟


این تاپیک مربوط به داستان« دیوید به مدرسه می رود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

1 پسندیده