تالار زبانشناس

Over در اینجا به چه معناست

سلام
war is over یعنی چنگ تمام شد ولی over به معنای تمام شدن و… هست؟؟؟؟؟
من یک سوال دیگه هم داشتم
they decide to have a double wedding این a مگه برای مفردنیست چرا برای جمع اومده

1 Likes

Over
غلبه کردن، پایان یافتن، بر روی، بالای

مثال معروفش :

Game over

یک جشن دو نفره، یک عروسی دوتایی
آیا این ساختارها مشکلی دارند؟

اینجا کلمات عروسی، جشن مفرد هستند.

1 Likes