تالار زبانشناس

معنی Here I go

معنی here I go
چیه؟ با here we go چه فرقی داره؟


این تاپیک مربوط به « درس هفتم - دارید چکار می کنید؟! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « آموزش انگلیسی VOA » درس: « آموزش انگلیسی با VOA - سطح ساده » درس: « درس هفتم - دارید چکار می کنید؟! »

1 Likes