تالار زبانشناس

Wrong or wrongly

نباید تو جمله
As Eleanor Moody wrote, 'Let us remember that fear is only wrongly directed faith
مینوشت
Wrong directed fear
مگه
Wrongly
قید نیست؟


این تاپیک مربوط به درس« عامل کشش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « عامل کشش »

1 Likes

با سلام

در این جمله کلمه ی directed فعل (شکل سوم) و برای توضیح از قید استفاده میشه.

مثال:

It has long been well proved that exercise has many benefits for health.

در اینجا عبارت well proved:

Well قید
Proved

2 Likes