Sheep tug یا sheep tugs

چرا s سوم شخص نکرفته؟؟ sheep tugs
ممنون از راهنمایتون
اشتباه نوشته یا گرامر خاصی داره


این تاپیک مربوط به داستان« گوسفندها در جیپ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی »

2 پسندیده

چون شکل جمع گوسفندان همون گوسفندانه!

Sheep- sheep

اس نمیگیره اما جمعه.

3 پسندیده

Sheep
جزو اسامی بی قاعده است، که مفرد و جمع آن به همین شکل یکسان نوشته میشود.

اینجا چون جمع هست s نگرفته.

3 پسندیده