تالار زبانشناس

درس «يافتم! يافتم!»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس يافتم! يافتم! ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «يافتم! يافتم!» مراجعه بفرمایید.

1 Likes