تالار زبانشناس

چرادرجمله زیر is آمده است؟

it is made from the bark of the cinchona a tree


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

سلام
این ساختار مربوط به جملات مجهول هستش

Will be + pp

معنا و گرامر trapp در جمله

ساختار May be taught

تو تاپیک های بالا توضیح داده شده.

خیلی از سوالات تو تالار قبلا پرسیده شده و دوستان لطف کردن جواب دادن تو سرچ تالار جست و جو کنید براتون میاره.

3 Likes