تالار زبانشناس

حرف اضافه of

سلام وقت بخیر. چرا تو این عبارت از حرف اضافه of استفاده میکنیم؟
With nothing left to give, the king could
only think of one thing to help protect
.his people


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

Think of is a phrasal verb.
Have a look at this:

3 Likes