اشتباه در معنی 😓

She could barely see the tortoise on the path behind her
او دیگر نمیتوانست لاک پشت را پشت سرش ببیند نمیتوانست کجاست ؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

4 پسندیده

به این دلیله که بعد از کلمه could کلمه barely آمده به معنای به سختی برای همین نیازی نیست could منفی بشه

5 پسندیده

به نظر من هم بهتر بود می نوشت: او به سختی می توانست خرگوش رو پشت سر خود ببیند
درواقع میتونسته ببینه ولی به سختی

4 پسندیده