تالار زبانشناس

If چطور ترجمه میشه؟

I wondered if Ray was going to say anything, if he was going to do anything to stop them


این تاپیک مربوط به درس« به خانه ارواح خوش آمديد فصل ده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « قصه های گوسبامپس » فصل: « به خانه ی ارواح خوش آمدید »

2 Likes

سلام.
“آیا” میتونه ترجمه بشه

3 Likes