تالار زبانشناس

متن و صوت همخونی ندارند

متن و صوت همخونی ندارند


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 05 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « چگونه نگران نبود و زندگی کرد »

1 Likes

توی تاپیک تعمیرگاه زبان شناس یا به تیم پشتیبانی اعلام کنید :rose:

1 Likes