تالار زبانشناس

ارزیابی مجموعه سهم من از کوهستان

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از مجموعه « سهم من از کوهستان » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
سم گریبلی به شدت از زندگی با خانواده خود در نیویورک ناراضی است. پس او تصمیم می گیرد به کوهستان کت اسکیل فرار کند و در جنگل به تنهایی زندگی کند.
سطح: 5

Great story about being lonely… Maybe I’ll go and live in a jungle