تالار زبانشناس

در جمله زیر در متن، to جا افتاده؟!

attacked -to- the village every day


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

خیر ،برای فعل attack نیازی به استفاده از حرف اضافه to نیست

4 Likes